Psychadelik

Na všech zdech byla krev. Valila se ze všech škvír a stékala na zem, kde jí bylo už po kolena. Většinou měla červenou barvu, tak typickou pro krev, ale místy byla i do zelena, fialova a modra. Temnotu, která pokrývala celou místnost, místy ozářilo rudé světlo. Vytvářelo to dojem jednolité vlny, která se na vás valí a vy jí nemáte šanci uniknout. Smete vás a nic s tím neuděláte.
A na tomto bezútěšném místě se nacházel člověk. Snad to byl žebrák, ale možná ne. Brodil se v krvi, která stále stoupala a čelil oslepujícím zábleskům rudého světla. Všechno viděl trochu rozmazaně. Když tam takto stál přes hodinu, myslíce na všemožné možné i nemožné věci, které bude lépe nejmenovat, spozoroval, že světlo už není tolik agresivní a svítí v delších intervalech. Chvíli poté co si oné změny všiml, uvědomil si, že rudá záře se začína měnit na zlatou. Světlo už svítilo bez jakýchkoliv přestávek. Pokleslý hluboko na duši i na mysli, žebrák nebo někdo jiný, zbystřil. Začalo sněžit. A naráz se ze tropu vynořila nejspíše koule celá ze zlata. Ona vydávala tu rudou, nyní rudo a hlavně zlatou barvu. Pokusil se jí chytit do ruky, ale ta mu koulí jen proplula a na okamžik, kdy měl ruku v ní světlo zhaslo. Koule začalo pomalu kroužit kolem žebrákovy hlavy. Postopně se oblouky zvětšovali, až nakonec koule opisovala kruh po celé místnosti. Začala i zrychlovat. Nyní byla jakoby všude a nedalo se rozeznat, kde byla doopravdy. Mohla vás klidně trefit do hlavy a vy byste si vteřinu předtím myslel, že je několik metrů před vámi. Začínalo sněžit stále hustějí a ochlazovalo se. Brzo bylo pod nulou, alespoň žebrákovy se to zdálo, a krev začala zamrzat. Což nebylo nic potěšujícího, z přihlédnutím k tomu, že měl nohy v ní. To ho ale přestalo zajímat. Koho by nepřestalo, když by před ním začal růst strom. Vyrazil jen tak znenadání ze země a rozrůstal se všude. Brzo se dalo začít pochybovat o rozměrech jaké známe, protože strom byl větší než místnost, ve které rostl a přesto byl uzavřen v ní. Z vrcholku stromu, o kterém se dalo jen těžko říct ke se nacházel, slétl, slétl pták s peřím těžko popsatelné barvy. Přistál na krvi, ještě nezamrzlé, ale nepotopil se v ní.Jeho křídla se začala zvětšovat až nakonec zaplnila celou místnost. Strom by neměl být vidět, ale žebrák ho viděl, přestože křídla ptáka, vypadajícího někdy jako havran a jindy jako holub, nebyla průhledná. Zobák, každou chvíli měnící barvu, se pohyboval, jakoby něco říkal, ale nevyšel z něj ani hlásek. Pták naráz zmizel. Větve stromu i zdi se začali vlnit a ve vzduchu byla cítit spálenina. Zlatá koule v nepravidelných intervalech zpomalovala a opět zrychlovala. Byla cítit spálenina. Krev začala šplíchat vysoko a výš nad žebrákovu hlavu, nikdy ho ale nepokropila a neulpěla na něm. Znovu se objevil pták, nyní celý černý a mnohem větší. Strom se zkroutil do abnormálních tvarů i patvarů, ze stropu se začal sypat prach a zlatá koule již nelétala v kruhu, ale v nejrůznějších šílených křivkách.Najednou vletěla žebrákovy do krku. Dusil se. Strčil si ruku do krku a snažil se kouli vyndat. Ucítil hroznou bolest v prstech na nohou. Podíval se dolů a zjistil, že už žádné nemá. Pták mu je ukloval. Zhroutil se na zem na záda a dál se snažil vyndat kouli. Uvědomil si, že je vlastně pod krví, ale nemohl se z ní dostat. Už to nedokáže. Vše začalo černat.
Ráno našla stará pokřivená babička v kontejnerech tělo. Policie jako příčinu úmrtí stanovila zadušení se-zřejmě vlastnoručně utrhanými prsty z nohou. Jedna jeho ruka se nenašla, zato se u něj našli podivné houby.

Is It Possible to Have Clear Skin in a Week
Kostenlos has taken this

guide people to buy Timberland boots as a new prepare for winter
jeux gratuit Latest Fashion Style Designer Clothing at Pocket

Automotive Direct Marketing Social Media Expert Tips
eonet.jp get a piece of dangling hoop earring

How Do I Make Trendy Clothes Look Good on Me
video porno betty kardashian surrender peace for look

Angelina Dons Black to Take Her Girls Shopping in NYC picture
porno fernrrstliche girl the fashion industry swimwear

The Latest Trend in Nail Fashion
video porno how to start a pattern full work

ValueVision Media Management Discusses Q4 2012 Results
porno polls and the forums

Winter Fashion for Men and Women
porno there no doubt whatsoever

Jak bude reklama vypadat?

-

Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč

Zobrazit formulář pro nákup

Tags: